ข้อมูลทั่วไป

ดอยลาง

ประวัติดอยลาง

               จากคำบอกกล่าวของชาวบ้านที่อยู่ในแถบนี้ บอกว่า “สมัยก่อน ดอยลาง เป็นหมู่บ้านของชนชาติไทยใหญ่ที่อพยพมาจากพม่ามาสร้างหมู่บ้านที่นี่  ซึ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์จาก พระธาตุขาว ที่หมู่บ้านปางใน ซึ่งเป็นพระธาตุที่ทหารไทยใหญ่ได้มาสร้างไว้ร่วมกับไทย(คนเมือง)”  จากคำบอกกล่าวของชาวบ้าน คำว่าดอยลางมาจาก คำว่า ดอย คือชื่อเรียกของพื้นที่ราบลุ่มภูเขา ของคนเหนือ และคำว่า ลาง คือ ภาษาไทยใหญ่ ย่อมาจาก หมากลาง (ขนุน) ซึ่งพื้นที่นี้มีต้นขนุนเป็นจำนวนมาก หรืออีกคำบอกเล่าอีกอย่างหนึ่งคือตั้งตาม แม่น้ำสายหลักของหมู่บ้านนั้นคือ แม่น้ำลาง ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากประเทศพม่า

               ดอยลางเป็นส่วนหนึ่งของ อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก(หรือดอยผ้าห่มปก) การเดินทางสามารถเดินทางได้สองทางคือ จากตัวเมืองเชียงใหม่ อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.เชียงดาว อ.ไชยปราการ   อ.ฝาง แล้วทางขึ้นดอยลางอยู่ในตัว อ.แม่อายครับ ส่วนอีกทางหนึ่งคือไปจากทางจังหวัดเชียงรายถึง  อ.แม่จันเลี้ยวซ้ายไปทาง อ.ฝาง ถึง ต.ท่าตอนอ.แม่อายทางเข้าอยู่ทางขวามือทางเดียวกับทางเข้า สำนักงาน อบต. ท่าตอน จากนั้นขึ้นดอยไปตามแนวสันเขาตะเข็บชายแดนไทยพม่าประมาณ30-35ก.ม.ไปเรื่อยๆจนถึงที่ตั้งจุดรักษาชายแดนของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวรชายแดนที่ตั้งอยู่ติดกับถนน

ภูมิอากาศ

                ดอยลางจะมีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างจะหนาวและมีฝนตกชุกมีป่าไม้ที่ร่มรื่น  เมื่อถึงฤดูหนาว บางพื้นที่ของดอยลางจะมีแม่ขนิ้งเกาะตามต้นไม้ เนื่องจากมีสภาพอากาศที่หนาวมาก และมีหมอกปกคลุมทั่วทั้งพื้นที่

ภูมิประเทศ

                ภูมิประเทศของดอยลางจะเป็นแบบเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ทอดยาวในแนวเหนือ-ใต้ ทิศตะวันออก – ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ ทิศตะวันตกติดกับ เขตเทศบาลแม่อาย ทิศใต้ติดต่อกับหมู่บ้านของเขตเทศบาลคือ หมู่บ้านบ้านเอก ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

กิจกรรม

                - ชมทิวทัศน์ - ชมพรรณไม้ - ดูดาว - ดูนก - ดูผีเสื้อ – เดินป่าระยะไกล – นมัสการครูบาสิทธิ

จำนวนประชากร

ดอยลางมีจำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้านดังนี้

 1. บ้านปางต้นฆ้อง หมู่ 1 ต.มะลิกา อ.แม่อาย มีประชากรจำนวน
 2. บ้านปางต้นเดื่อ หมู่ 9 ต.แม่อาย อ.แม่อาย มีประชากรจำนวน
 3. บ้านมูเซอดอยแหลม หมู่ 13 ต.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มีประชากรจำนวน
 4. บ้านตาดหมอก หมู่3 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มีประชากรจำนวน
 5. บ้านจะนะ หมู่12 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มีประชากรจำนวน

ชนเผ่าที่มีบนดอยลาง

                ไทยใหญ่,มูเซอ,บะหล่อง,พม่า

สถานศึกษาที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ดอยลาง

 1. โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ อนุบาล – มัธยมต้น
 2. ศูนย์เด็กเล็กดอยแหลม ก่อนอนุบาล
 3. ศูนย์เด็กเล็กบ้านจะนะ ก่อนอนุบาล

ข้อมูลอาชีพของประชาชนบนดอยลาง

 • ทำสวนลิ้นจี่
 • ทำสวนส้น
 • ทำสวนชา(เมี้ยง)
 • รับจ้างทั่วไป

สถานที่สำคัญ

 • วัดพระธาตุขาว
 • วัดพระธาตุดอยลาง
 • โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ
 • ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อาย

สถานที่ท่องเที่ยว

 • น้ำตกตาดหลวง
 • พระธาตุขาว
 • สักการะครูบาสิทธิอภิวัณโณ

นักบุญแห่งขุนเขา

ประวัติโดยย่อครูบาสิทธิ

               หลวง ปู่ครูบาสิทธิ อภิวัณโณ ปัจจุบันอายุ ๘๙ ปี(นับตามหลวงปู่ฯบอก) นามเดิมชื่อสิทธิ เมืองใจ เกิด ๑๐ มิย. พศ .๒๔๖๕ ณ. บ้านแม่ฮ่าง ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เป็นบุตรคนโตของพ่อบุญมา และแม่ป้อ เมืองใจ ในพี่น้องทั้งหมด ๕ คน หลังจากหลวงปู่ฯเกิดได้ไม่นานพ่อแม่ก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านปางกลาง อายุ ๑๖ ปีได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดปางกลาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ ๕ เม.ย. ๒๔๘๑ โดยมีครูบาแก้ว กาวิชโย วัดมงคลสถาน อุปัชฌาย์


แหล่งท่องเที่ยวในเขต อบต.แม่อาย

พระธาตุดอยลาง (พระธาตุขาว)


ตั้งอยู่บนยอดดอย ระหว่างบ้านปางต้นเดื่อและบ้านปางใน องค์พระธาตุมีสีขาว เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านของคนในชุมชนนั้น ในบริเวณเดียวกันมีฐานทัพทหารรังปืนกลในอดีตเป็นสมรภูมิรบที่สำคัญแห่งหนึ่ง

พระบรมธาตุเจดีย์สิริดอยเวียงลาง 
 
เป็นพระบรมธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ที่ วัดปางต้นเดื่อ (ดอยลาง) หมู่ 9 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
น้ำตกนามะอื้น ตั้งอยู่บ้านนามะอื้น หมู่ 12 เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสูงมีน้ำไหลตลอดปี อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ฝาง
น้ำตกแม่กึม ตั้งอยู่บ้านนามะอื้น หมู่ 12 เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสูงมีน้ำไหลตลอดปี อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ฝาง
น้ำตกจะนะ
 
ตั้งอยู่ระหว่างทางจากบ้านจะนะ – บ้านนาอื้น
น้ำตกตาดเหมย
 
ตั้งอยู่ที่ บ้านตาดหมอก หมู่ 3 ต.แม่อาย อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ฝาง น้ำตกมีต้นกำเนิดมาจากสภาพป่าเบญจพรรณ ที่ตั้งอยู่ตอนบนของลำห้วยแม่แหลงน้อย มีกระแสน้ำไหลตกกระจายทั่วแผ่นผา มีความสูงกว่า 15 เมตร มีแอ่งน้ำเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเล่นน้ำ
น้ำตกตาดหมอก
 
ตั้งอยู่หมู่ 3 บ้านตาดหมอก ตำบลแม่อายอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ฝาง มีความสูงกว่า 15 เมตร มีน้ำตกใหญ่น้อยตลอดลำห้วย อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด อากาศเย็นสบาย น้ำใส มีน้ำไหลตลอดปี เหมาะที่จะเดินศึกษาธรรมชาติ
น้ำตกตาดหลวง
 
ตั้งอยู่บ้านหล่ายอาย เดินทางสะดวก ตลอดสองข้างทางชมสวนลิ้นจี่และสวนส้ม เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีสายน้ำแผ่ไปตามแผ่นหินผากว้างอย่างสวยงาม มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่เหมาะแก่การเล่นน้ำ ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ขนาด 8 คนโอบมีน้ำตกใหญ่น้อยมากมาย ตลอดลำห้วย

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2556
อบต.ดอยลาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
9 บ้านปางต้นเดื่อ ตำบลแม่อาย
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
50280 โทรศัพท์: 053-856551