ติดต่อเรา
 
ที่อยู่            236 หมู่ 9 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทร.     081-8853728
แฟกซ์ -
Facebook  อบต.ดอยลาง แม่อาย
เว็ปไซต์        www.doilang.com
E-mail        65001005@thailocaladmin.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2556
อบต.ดอยลาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
9 บ้านปางต้นเดื่อ ตำบลแม่อาย
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
50280 โทรศัพท์: 053-856551