ประชาสัมพันธ์ผลการจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านจะนะ หมู่ที่12

ประชาสัมพันธ์ผลการจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านจะนะ หมู่ที่12 เปิดเอกสาร

สงวนลิขสิทธิ์ 2556
อบต.ดอยลาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
9 บ้านปางต้นเดื่อ ตำบลแม่อาย
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
50280 โทรศัพท์: 053-856551