ประกวดราคาซื้อรถกระเช้า ขนาดความสูง12เมตร ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

ประกวดราคาซื้อรถกระเช้า ขนาดความสูง12เมตร ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เปิดเอกสาร

สงวนลิขสิทธิ์ 2556
อบต.ดอยลาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
9 บ้านปางต้นเดื่อ ตำบลแม่อาย
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
50280 โทรศัพท์: 053-856551