โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในบ้านอย่างมีความสุข ในหัวข้อเรื่อง สาธิตการดับเพลิง ประจำปี 2561

สงวนลิขสิทธิ์ 2556
อบต.ดอยลาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
9 บ้านปางต้นเดื่อ ตำบลแม่อาย
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
50280 โทรศัพท์: 053-856551