โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากร อบต.ดอยลาง(มาตรฐานจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น) ประจำปี 2561

สงวนลิขสิทธิ์ 2556
อบต.ดอยลาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
9 บ้านปางต้นเดื่อ ตำบลแม่อาย
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
50280 โทรศัพท์: 053-856551