ดำเนินงานซ่อมแวมไฟฟ้าสาธารณะ

แจ้งการดำเนินการซ่อมแวมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านปางต้นเดื่อ หมู่ที่ 9

สงวนลิขสิทธิ์ 2556
อบต.ดอยลาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
9 บ้านปางต้นเดื่อ ตำบลแม่อาย
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
50280 โทรศัพท์: 053-856551