การดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

การดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 13  บ้านดอยแหลม

สงวนลิขสิทธิ์ 2556
อบต.ดอยลาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
9 บ้านปางต้นเดื่อ ตำบลแม่อาย
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
50280 โทรศัพท์: 053-856551