รายละเอียด พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

รายละเอียด พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

สงวนลิขสิทธิ์ 2556
อบต.ดอยลาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
9 บ้านปางต้นเดื่อ ตำบลแม่อาย
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
50280 โทรศัพท์: 053-856551